Tipy a Informace

Co si nastuduji, naučím se, úspěšně aplikuji u sebe a svých klientů ráda předávám dál. Věřím, že pro Vás stručné tipy a informační příspěvky budou přínosem.